Product Image Company Image

NRR AHLR grunnscenario pakke

Scenario Set containing 6 Scenarios
Available for:

LLEAP and/or SimPad

     
  ALS Simulator
     
  Resusci Anne Simulator
optimized for Optimized for:SimPad
Scenario Set

Læreplanmål

Læringsmålene i grunnkursets scenarioer fokuserer mest på ferdigheter (skills). Tilsvarende scenarier for repetisjon (re-trening) blir tilgjengelige i SimStore. I repetisjonsscenarioene er det lagt til rette for at du som instruktør/gruppeleder kan velge flere andre læringsmål med mer vekt på teamtrening, kommunikasjon og samhandling.

Produktdetaljer

Produktnummer SMS6100 (Versjon 1)
Forfatter Kristian Lexow, Stig Frydenlund
Simuleringsverktøy Simuleringsbasert trening
Støttede enheter SimPad
Simuleringsmodus Instructor Mode
Summativ/Formativ Formativ
fysiske varer

AHLR kursbok:
http://nrr.org/web2012/index.php?option=com_redshop&view=product&pid=53&cid=13&Itemid=528 

AHLR håndbok for kursledere:
http://nrr.org/web2012/index.php?option=com_redshop&view=product&pid=54&cid=13&Itemid=528

Forutsetninger Alle må kunne basal HLR etter gjeldende norske retningslinjer og kunne legge inn venekanyle. Maske/bag og endotrakeal intubasjon er ikke læringsmål i kurset da dette bare bør utføres av trent personell (anestesi- og profesjonelt ambulansepersonell). Supraglottiske luftveishjelpemidler (larynxtube, larynxmaske) krever også opplæring som faller utenfor kursets rammer, men de som bruker slike hjelpemidler i sitt daglige arbeid, kan gjerne bruke disse teknikkene på kurset.
Scenario kan endres Låst
Språk norske

Additional Information

Beskrivelse

Seks scenarioer som inngår i ”Norsk grunnkurs i AHLR”

Norsk Resuscitasjonsråd
(www.nrr.org) har utviklet ”Norsk grunnkurs i AHLR” som består av grunnkursboka med tilhørende e-læring og en kursdag med ferdighetstrening og gjennomføring av seks scenarioer med simulering. De seks scenarioene (scenario 1a, 1b, 2, 3, 4 og 5) i grunnkurset utgjør en helhet som tar kursdeltakerne gjennom de viktigste læringsmålene i AHLR. Scenariene er tilrettelagt for rollespill og simulering. Kurset skal gi deltakerne minimumskompetanse til å utøve AHLR på en trygg og forsvarlig måte. Samlet kjøp av alle de elektronisk tilgjengelige scenariene i ”Norsk grunnkurs i AHLR” gir en rabatt på 20 %.

Prehopsital og inhospital kontekst
Alle scenarioene i grunnkurset er tilrettelagt både for prehospitalt og in-hospitalt personell. Kursleder/instruktør velger det som passer best for deltakerne på kurset. De første scenarioene i grunnkurset er relativt enkle for å gjøre deltakerme trygge på simuleringsssituajsonen. Kompleksiteten øker etterhvert.

Læringsmål
Læringsmålene i grunnkursets scenarioer fokuserer mest på ferdigheter (skills). Tilsvarende scenarier for repetisjon (re-trening) blir tilgjengelige i SimStore. I repetisjonsscenarioene er det lagt til rette for at du som instruktør/gruppeleder kan velge flere andre læringsmål med mer vekt på teamtrening, kommunikasjon og samhandling.

Nasjonale minstekrav for å opprettholde kompetanse som AHLR-utøver
For å opprettholde forsvarig kompetanse som AHLR-utøver, anbefaler NRR at alle godkjente utøvere gjennomfører ”Norsk grunnkurs i AHLR” (med kursbok, e-læring og kursdag) annethvert år, og at alle dessuten trener minst to ganger i året på minimum to egnede repetisjonsscenarioer. Egnede repetisjonsscenarioer både for inhospitalt- og prehospitalt personell blir også etter hvert tilgjengelige i SimStore.

Related Products

Multiple License Discount

License Discount
1st License List Price
2nd License 50% off
3rd + License 90% off

A discount is available when multiple licenses of the same product are purchased.

Licensing Information

Capital License:A Capital License is typically purchased from the customer’s capital budget. It gives a customer the right to use a scenario product for an unlimited period of time and for an unlimited number of times. If an update is made to the product, customers with a Capital License will receive the update if it falls within one year from the purchase date. After that timeframe, the customer will keep the existing version of the product without future updates. In addition, Customer Service will support a Capital License for a period of one year from the purchase date.

Annual License: An Annual License is typically purchased from the customer’s operating budget. It gives a customer the right to use a scenario product for a Period of one year from the purchase date, for an unlimited number of times. If an update is made to the product, customers with a valid Annual License will receive the update. Customer Service will support an Annual License as long as it is active.At the end of the Annual License period, customers will receive a message from SimStore,alerting them to their expiring license and providing instruction on how to extend the license.

Please Note: Some products may only be available with a Capital or Annual License, not both.

Licensing Information

Capital License: A Capital License is typically purchased from the customer’s capital budget. It gives a customer the right to use a scenario product for an unlimited period of time and for an unlimited number of times. If an update is made to the product, customers with a Capital License will receive the update if it falls within one year from the purchase date. After that timeframe, the customer will keep the existing version of the product without future updates. In addition, Customer Service will support a Capital License for a period of one year from the purchase date.

Annual License: An Annual License is typically purchased from the customer’s operating budget. It gives a customer the right to use a scenario product for a Period of one year from the purchase date, for an unlimited number of times. If an update is made to the product, customers with a valid Annual License will receive the update. Customer Service will support an Annual License as long as it is active.At the end of the Annual License period, customers will receive a message from SimStore,alerting them to their expiring license and providing instruction on how to extend the license.

Please Note: Some products may only be available with a Capital or Annual License, not both.

Free Trial License - Terms of Use

The free Trial License enables you to evaluate whether a scenario meets your organization's needs. Please carefully review the Terms of Use before accessing your free trial.

 • Customers receive full access to the scenario during the trial period. This means that you can view the scenario file in your Scenario File Editor, run the scenario using your Instructor App or SimPad(which may or may not be connected to a simulator), and view the scenario Support Materials.
 • Three Free Trial Licenses are available per institution for each scenario product.
 • The free Trial License expires in 72 hours.
 • If a new version of a scenario product is created, a free Trial License will be made available for the new version.

Free Trial License - Terms of Use

The free Trial License enables you to evaluate whether a scenario meets your organization's needs. Please carefully review the Terms of Use before accessing your free trial.

 • Customers receive full access to the scenario during the trial period. This means that you can view the scenario file in your Scenario File Editor, run the scenario using your Instructor App or SimPad(which may or may not be connected to a simulator), and view the scenario Support Materials.
 • Three Free Trial Licenses are available per institution for each scenario product.
 • The free Trial License expires in 72 hours.
 • If a new version of a scenario product is created, a free Trial License will be made available for the new version.

Volume Discounts - Terms of Use

 • A Volume Discount is available when a customer purchases multiple licenses of the same product, within the same transaction. Example: Quantity= 3 for the Mild Asthma scenario.
 • A Volume Discount is not applicable when a customer purchases a single license of multiple different products.
 • It is recommended that customers purchase a scenario license for each applicable simulator they own. For example, if you purchase a SimBaby scenario and you own 2 SimBaby simulators, we recommend that you purchase a quantity of 2 licenses for that scenario.
 • Promotional discounts may be available occasionally. These discounts would be added to your volume discount.