Sort Order
Items Per Page
No results found searching for megacode kelly using Title. The following results were found searching by All Data.
Showing Results 601 - 605 of 605 for: megacode kelly
 • Scenario

  Vid detta scenario ställs man inför en patient på akutmottagningen som klagar över bröstsmärta. Eleven förväntas följa lokala procedurer för behandling av bröstsmärta som indikerar ischemi.

    ALS Simulator
    MegaCode Kelly Advanced
    Nursing Anne Manikin
  + Show More
  Annual $100 / Capital $250
 • Scenario

  I detta fall konfronteras man med en patient som fått en skada på vänster underben som resulterat i en fraktur. Eleven förväntas göra en initial bedömning där han eller hon ska ta vitalparametrar och värdera och adressera patientens smärta samt kommunicera sina fynd till akutmottagningens ledningssköterska.

    ALS Simulator
    MegaCode Kelly Advanced
    Nursing Anne Manikin
  + Show More
  Annual $100 / Capital $250
 • Scenario

  I detta fall konfronteras man med en patient med kronisk obstruktiv lungsjukdom som har måttliga till allvarliga andningsbesvär. Eleven förväntas ge standardmässig vård med hänsyn till patientsäkerhet och infektionskontroll, kommunicera med patienten på ett lämpligt sätt, göra en respiratorisk bedömning och vidta lämpliga åtgärder.

    ALS Simulator
    MegaCode Kelly Advanced
    Nursing Anne Manikin
  + Show More
  Annual $100 / Capital $250
 • Scenario

  I detta fall konfronteras man med en patient med en diagnosticerad streptokockinfektion i halsen. Patienten har en okänd överkänslighet mot penicillin

    ALS Simulator
    MegaCode Kelly Advanced
    Nursing Anne Manikin
  + Show More
  Annual $100 / Capital $250
 • Scenario

  Detta fall presenterar en tonåring som nyligen diagnostiserats med diabetes typ 1. Han ankommer till akutmottagningen med symtom på hypoglykemi. Deltagaren förväntas att känna igen symtom på hypoglykemi och behandla på lämpligt sätt. Deltagaren skall även säkerställa att patient informationen hålls konfidentiell.

    ALS Simulator
    MegaCode Kelly Advanced
    Nursing Anne Manikin
  + Show More
  Annual $100 / Capital $250